Het regent lintjes in De Friese Meren

Geplaatst: 24-04-2015 12:21Reacties:
1


JOURE - Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning ontvangen tien inwoners van gemeente De Friese Meren op vrijdag 24 april een koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van familieleden, kennissen en vrienden reikt burgemeester Arie Aalberts tussen 9.45 en 11.45 uur de onderscheidingen uit in de raadzaal van het gemeentehuis in Joure.Tijdens de algemene gelegenheid, de zogenoemde Lintjesregen, ontvangen de volgende personen een koninklijke onderscheiding:
 • Mevrouw Catharina Cornelia Agricola-Schaafsma uit Joure, geboren op 16 oktober 1935, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar   verdiensten thans voor de RK Kerk in Joure en voorheen de H. Wiro Parochie in Oosterwierum. Mevrouw is lid van de rouwverwerkingsgroep en van de woorddienstgroep en ze is lector en voorganger van het liturgisch team. Ook is ze 10 jaar bestuurslid geweest van zowel het Katholieke Vrouwen Gilde als de Stichting Emmaus te Koudum en is ze jarenlang vrijwilligster geweest bij  zorgcentrum Theresiahuis.   
 • De heer Hendrik Ploegstra uit Joure,  geboren op 22 september 1946, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet als vrijwilliger voor het Zorgcentrum “Vegelin State” te Joure. Hij bezorgt sinds 2005 maaltijd van Tafeltje-dek-je. Ook heeft hij veel gedaan voor de Hervormde Gemeente in Joure. Hij was schoonmaker van de kerk en het verenigingsgebouw. Hij is ouderling geweest en heeft leiding gegeven bij de zondagsschool. Hij nog steeds betrokken bij het kerkblad “Fragment” o.a. als redactielid. Ook is de heer Ploegstra van 2005 tot 2014 bestuurslid geweest van het Nederlandse Rode Kruis en is hij sinds 2013 secretaris van het Shantykoor “De Warringers” te Joure. 
 • De heer Ids Mink uit Joure, geboren op 6 september 1943, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn  verdiensten als bestuurslid/penningmeester van de Stichting Het Diaconessenhuis te Leeuwarden. Ook heeft de heer Mink diverse bestuursfuncties bekleed, vooral als penningmeester, bijvoorbeeld voor het Protestants Christelijke Basisonderwijs in Joure, voor de Kerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Gemeente in Joure en voor de voetbalvereniging Sportclub Joure. Ook was hij financieel adviseur bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland en bestuurslid van de uitvaartvereniging Jelsumerhof in Leeuwarden. 
 • Mevrouw Janke Trijntje Kooistra-Koopmans uit Joure, geboren op 5 december 1944, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet als vrijwilliger voor het aanloophuis “Oer de Brêge” in Heerenveen. Samen met haar man de heer Jan Kooistra zijn ze al sinds 1989  gastvrouw en gastheer van dit aanloophuis. Daarnaast is mevrouw al 25 jaar vrijwilliger bij zorgcentrum Herema State in Heerenveen. Sinds 1999 is ze betrokken bij de Unie voor vrijwilligers in Joure en doet ze vrijwilligerswerk in zorgcentrum Vegelin State en De Flecke.  Ook is zij al 10 jaar ouderling en verzorgt zij het ouderenpastoraat van de PKN in Joure. Tenslotte is mevrouw al vanaf 2000 wijkcoördinator van de Nierstichting. 
 • De heer Wybe Jissink uit Oudehaske, geboren op 7 januari 1950, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Bond van Friese Vogelwachten, waar hij zich als nazorger en nestbeschermer al 20 jaar voor inzet. Ook is hij al vanaf 1974 vrijwilliger bij en bestuurslid van de Protestante Gemeente “Haskeroord”. Ook is de heer Jissink mantelzorger. Niet alleen voor eigen familieleden maar ook voor dorpsgenoten.
 • De heer Anne Hoekstra uit Joure, geboren op 27 januari 1944, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de Protestantse Gemeente Joure. Hij is al 30 jaar voorzitter van de actiecommissie. Tevens is hij al 30 jaar actief lid, waarvan 12 jaar voorzitter,  van mannenkoor “Cantate cum Gaudio”.  Sinds 2013 is de heer Hoekstra voorzitter van kerkelijk seniorenkoor “Jubilate”, daarvoor was hij ook al actief lid. 
 • De heer Petrus Johannes Dölle uit Balk, geboren op 2 augustus 1938, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet, sinds 1966, voor de begrafenisvereniging St. Ludgerus te Balk. Hij is al meer dan 48 jaar drager en assistent bode. Tevens is de heer Dölle bijna 30 jaar bestuurslid van de IJsclub Balk. Daarnaast is hij al bijna 20 jaar koster en klusjesman van de RK kerk te Balk. 
 • Mevrouw Hermina Wever-de Vries uit Echtenerbrug, geboren op 3 november 1942, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar  jarenlange inzet als vrijwilligster voor het Dorpshuis “De Brêge” te Echtenerbrug. Sinds 1974 is ze al penningmeester. Ze is van 1991 tot 2002  beheerder en conciërge geweest van het Dorpshuis en ook nu nog sprint ze bij als er grote evenementen zijn als vervangend beheerder.  Tevens is mevrouw al meer dan 28 jaar actief in de politiek. Ze is nu nog steeds penningmeester van  de Christen Unie De Fryske Marren. Ook is mevrouw jarenlang bejaardenouderling geweest van de PKN, Echtenerbrug-Oosterzee. Naast bovengenoemde activiteiten is mevrouw in vele andere verenigingen nog actief geweest. Bijna te veel om op te noemen. 
 • De heer Tjepke van der Honing uit Joure, geboren op 30 juli 1950, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten voor de “Stifting Boerebrulloft” te Joure. Hij heeft ruim 30 jaar in dit bestuur gezeten. De heer Van der Honing ontvangt de onderscheiding ook voor zijn werkzaamheden als coördinator van de Werkgroep Kerkuilen Friesland en voor zijn vrijwilligerswerk bij Staatsbosbeheer en de Vogelwacht. Ook is de heer Van der Honing al 14 jaar bestuurslid/secretaris van de Stichting IJswegencentrale Skarsterlân en is hij vrijwilliger bij het Museum Joure.
 • De heer Johan Apperloo uit Balk, geboren op 14 december 1962, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als gemeenteraadslid van de voormalige gemeente Gaasterlân-Sleat van 1999 tot 2010 en als lid van de Provinciale Staten van Fryslân in de periode 2011 tot 2014. Ook is hij voorzitter geweest van de peuterspeelzaal ’t Plankje te Balk en is hij medeoprichter van “Mijn Gaasterland”.


Delen:
Reacties
 • User Avatar
  bernard 24-04-2015 14:22:29


  Allemaal van harte!!


Om te reageren moet u ingelogd zijn. Login of registreer