Inwoners meer invloed op gemeentelijk beleid?

Geplaatst: 03-06-2022 11:31|© Foto: JouwJoure.nl
De rol van inwoners en ondernemers van De Fryske Marren op het beleid van de gemeente wordt steeds groter. Een collegevoorstel ‘Wikselwurk’ dat samenwerking en participatie mogelijk maakt, is afgelopen woensdag door de gemeenteraad aangenomen.

Burgemeester Fred Veenstra: “Het is een mooie eerste stap. Het geeft ons nog meer mogelijkheden om op verschillende gebieden goede en zorgvuldige participatie te onderzoeken en in gang te zetten. Bovendien draait ‘Wikselwurk’ zoals het woord al zegt om wisselwerking. Niet alleen van de gemeente naar de inwoners toe maar ook andersom. En dat is zeer waardevol.” Volgens Veenstra biedt het voorstel ook handvatten om aan de slag te gaan met de nieuwe Omgevingswet die op 2023 in werking treedt: “Bij het opstellen van Omgevingsplannen willen we onze inwoners nauw betrekken. Het is hierbij belangrijk dat gemeente en inwoners elkaar op de hoogte houden van initiatieven die er zijn. Op die manier kunnen we samenwerken en met elkaar meedenken.”

Overheidsparticipatie
Inmiddels zijn er al bij een aantal initiatieven ervaringen met overheidsparticipatie opgedaan. Zoals bijvoorbeeld bij de club van aanjagers Tsjûkemar, it Brûsplak en het MFC Balk. Dit zijn initiatieven die door inwoners zijn bedacht. De gemeente denkt in een vroeg stadium van de plannen mee over de mogelijkheden en de eventuele kosten van de plannen. Veenstra: “Belangrijk hierbij is dat we het initiatief bij de inwoners laten en dat de gemeente participeert. Geen initiatief is hetzelfde. Maar door gezamenlijk op te trekken leren we van elkaar. Het vraagt om creativiteit en maatwerk.”

Inwonersparticipatie
Bij veel gemeentelijke plannen wordt al met inwoners of verenigingen en ondernemers samengewerkt. Zoals bijvoorbeeld bij de sportnota, het afval- en grondstoffenbeleid, het inclusiebeleid en de gemeentelijke toekomstvisie. In deze ‘Wikselwurk-trajecten’ organiseert de gemeente bewoners- of inspraakavonden, enquêtes, en wordt het inwonerspanel geraadpleegd. Fred Veenstra: “Over deze onderwerpen zijn we uitgebreid met inwoners in gesprek gegaan, zodat plannen vanuit de gemeente gedragen worden door onze inwoners, organisaties en ondernemers. Met het opstellen van het ‘Wikselwurk’ beleid, zetten we nog meer in op samenwerking.”

Nieuwe werkwijze
Om deze vernieuwde werkwijze verder vorm te geven wordt in de tweede helft van 2022, de inspraakverordening uit 2014 vervangen door een nieuwe participatieverordening, die aansluit bij het nieuwe ‘Wikselwurk’ beleid. Door evaluaties en ervaringen wordt het ‘Wikselwurken’ werkende weg in de gemeentelijke organisatie verder ontwikkeld.
Delen:Bron: defryskemarren.nl
Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Om te reageren moet u ingelogd zijn. Login of registreer