Lintjesregen in De Fryske Marren

Geplaatst: 26-04-2017 12:04|© Foto: Gemeente DFM


JOURE - Ter gelegenheid van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning, kregen acht inwoners van De Fryske Marren woensdag 26 april een Koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van familieleden, kennissen en vrienden reikte burgemeester Fred Veenstra tussen 09.15 en 11.00 uur de versierselen uit in de raadzaal van het gemeentehuis in Joure. Tijdens, de zogenoemde Lintjesregen, ontvingen mevrouw Aaltje Pen - van der Schans, mevrouw Tryntsje de Jong - Leijenaar,  de heer Siebe Hepkema, de heer Jan Diever, de heer Anne van der Berg, de heer Gerard Steeman, mevrouw Jantsje Stapersma – Boersma en de heer Gauke Zijlstra een koninklijke onderscheiding.Lintjesregen

Alle gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hieronder leest u waarvoor de gedecoreerden het lintje kregen.Mevrouw Aaltje Pen - van der Schans

Mevrouw Aaltje Pen- van  der Schans (10 oktober 1955) uit Delfstrahuizen is mede oprichtster van de Zonnebloem afdeling Echten e.o. In 1992 zijn de eerste voorbereidingen begonnen voor de oprichting van een Zonnebloem afdeling waar Aaltje ook aan deelnam. Zij was eerst vrijwilligster en notulist. In 1997 is zij voorzitster geworden welke taak zij tot 2009 heeft uitgeoefend. Mevrouw Pen is sinds 2014 penningmeester van het Provinciaal bestuur Vrouwen van Nu. Aaltje is sinds 1982 al 35 jaar lid van de Plattelands vrouwen afdeling Lemsterland, nu de Vrouwen van Nu genoemd. Mevrouw Pen is in de fractie van Gemeentebelangen Lemsterland zeer actief geweest. Na de verkiezingen van 2002 was zij het enige raadslid voor Gemeentebelangen die zij met enorme inzet heeft vervuld. Mevrouw Pen was van 1980 tot 2008 bestuurslid bij Terre des Hommes. Momenteel is zij daar nog steeds actief als vrijwilligster. Aaltje is van 1990 tot 2000 bij de Kerkenraad geweest en nu is zij vrijwilligster bij de kerk. Daarnaast is mevrouw Pen jarenlang bestuurslid bij de Buurtvereniging Delfstrahuizen geweest. Verder collecteert mevrouw Pen voor meerdere goede doelen o.a. voor de Nierstichting en de Brandwondenstichting.  Mevrouw Tryntsje de Jong - Leijenaar

Mevrouw Tryntsje de Jong - Leijenaar (26 november 1948) uit Lemmer heeft gedurende vele jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan het kerkelijk leven in Lemmer. Zij heeft jaren deel uitgemaakt van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente te Lemmer c.a. en sinds 2008 ook van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente i.w. te Lemmer. Tryntsje heeft diverse functies bekleed als jeugdouderling, diaken, ouderling en voorzitter van de kerkenraad. Mevrouw De Jong is voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Zonnebloem. Tryntsje is jarenlang bestuurslid bij beleid WMO Lemsterland geweest. Tryntsje houdt bij Zorgcentrum Suderigge-Lemmer contact met de bewoners en begeleidt de bewoners naar de activiteiten. Als lid van de Cliëntenraad, behartigt zij de belangen van de bewoners van Suderigge. Ook maakt zij deel uit van de Centrale Cliëntenraad van Hof en Hiem.De heer Siebe Hepkema


De heer Siebe Hepkema (4 juli 1942) uit Echtenerbrug is sinds 1999 actief als vrijwilliger bij de Ondernemersvereniging Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen. Siebe is gastheer tijdens de markten van de ondernemersvereniging. Bij de skûtsje,- streekproducten,- en de kerstmarkt loopt hij in kledendracht en zorgt dat bezoekers zich op hun gemak voelen. Ook is Siebe zeer actief bij het organiseren van de jaarlijkse vlootschouw. Sinds begin jaren '70 zit de heer Hepkema in het bestuur van de Oranjevereniging Echtenerbrug. Van 1981 tot 1991 is Siebe voorzitter van de vereniging geweest. Vanaf 1972 is de heer Hepkema vrijwilliger bij de feestweek. Ter ere van Siebe is er zelfs een soort laantje daar naar hem vernoemd, genoemd: het Siebe Hepkema-laantje. Van 1975 tot 1991 was Siebe bestuurslid bij de Fügelwacht. Sinds begin jaren '70 is de heer Hepkema penningmeester van V.V. Delfstrahuizen. Vanaf 1976 tot 1978 heeft hij de taak als leider van een elftal op zich genomen. Siebe staat altijd klaar om te helpen bij diverse activiteiten op en rondom het voetbalveld. Verder is de heer Hepkema al jarenlang vrijwilliger bij de Protestantse Kerk Echtenerbrug-Oosterzee.De heer Jan Diever

De heer Jan Diever (3 april 1940) uit Joure is al sinds zijn 18e jaar onafgebroken vrijwilliger. In de jaren '70 was de heer Diever bij het College van Diakenen van de toenmalige Hervormde Kerk in Sneek. Jan was penningmeester bij het bestuur woon/zorgcentrum Dr. Wumkeshûs. De heer Diever was penningmeester bij de Raad van Toezicht ziekenhuiszorg Zuidwest Friesland. Nu de heer Diever inmiddels 76 jaar is, doet hij het wat rustiger aan met vrijwilligerswerk. In de jaren '80 was de heer Diever penningmeester bij het bestuur van het Groene Kruis. De heer Diever is penningmeester bij verpleeghuis De Flecke. Door de grote bestuurlijke problemen, dreigde het verpleeghuis ten onder te gaan. De heer Diever was een van de drijvende krachten die dit heeft weten te voorkomen en die een goede toekomst voor dit tehuis heeft weten te realiseren. De heer Diever was beursmanager bij de Agrarische Schouw. Jan is benoemd tot Consul Honorair. Hij is 18 jaar een uitmuntende beurs-manager Agrarische Schouw geweest. De heer Diever was penningmeester bij Miks welzijn Joure.De heer Anne van der Berg

De heer Anne van der Berg (20 oktober 1950) uit Wijckel gaat vanaf 1998 tot op heden regelmatig mee met de Zonnebloem vaarvakantie en verricht dan alle hand- en spandiensten die nodig zijn. De heer Van der Berg is lid van de vergaderingen bij de Zonnebloem. Hij bezoekt ook regelmatig een man die door zijn beperking niet meer aan de activiteiten kan deelnemen. Bij de voedselbank in Balk sorteert Anne op de locatie wat er binnenkomt en bezorgt het bij de daarvoor bestemde adressen. Voor Talma Hiem zet Anne zich in als vrijwilliger. Zo brengt hij tafeltje dekje bij de juiste adressen, zet de maaltijd op tafel bij de mensen en maakt even een onderhoudend praatje. De heer Van der Berg is vanaf 1969 een zeer actief kaderlid geweest. Anne is zeker sinds 1996 actief als kaderlid van de afdeling Gaasterland en heeft zitting gehad in de BedrijfsledenGroep en de cao-commissie Zuivel. In 2014 is Anne gekozen tot bestuurslid van het Platform Friesland. Anne betekent veel voor de Stichting Radio Spannenburg en heeft veel betekend voor de voorganger Radio Gasterlân. Al bijna dertig jaar verzorgt de heer Van der Berg wekelijks zijn radioprogramma geweid aan de Country & Folk muziek. Naast zijn radioprogramma, ondersteunt Anne het bestuur waar mogelijk met zijn diensten. Met name voor het werven van sponsoren is hij van grote waarde.De heer Gerard Steeman

De heer Gerard Steeman (3 februari 1949) uit Joure is al meer dan 27 jaar een gedreven voorzitter van de Harddraverij- en renvereniging Joure. Zijn vader was destijds secretaris van de Vereniging. Gerard was geïnspireerd door deze passie en om iets voor de Jouster gemeenschap te mogen betekenen, is Gerard een enthousiast pleitbezorger van de drafsport. De koersen van Joure, zowel Swipe-Dei als de Jouster-Merke koers, zijn een begrip waar Gerard zich met hart en ziel voor inzet. Gerard organiseert de spanning en de strijd om de Jouster Stoeltjesklokken. Deze koersdag in Joure is de afsluiting van het drafseizoen op de Noordelijke Grasbanen. Op eigen initiatief heeft Gerard een platform opgericht voor de Nederlandse drafsport op grasbanen in Nederland. Gerard was van 2001 tot 2013 voorzitter bij de Nederlandse drafsport op grasbanen in Nederland. Nu is Gerard bestuurslid aangezien zijn gezondheid hem de laatste jaren parten speelt. Gerard weet door zijn humor, een luisterend oor en zijn positieve kritische karakter de samenhang van het besturen en daarmee de instandhouding van deze vereniging te bewerkstelligen. Daarnaast is Gerard voorzitter van IJsclub De Vlecke.Mevrouw Jantsje Stapersma – Boersma


Mevrouw Jantsje Stapersma - Boersma (11 juni 1943) uit Balk heeft 35 jaar geleden de Zonnebloem afdeling in Balk opgericht. Daar heeft mevrouw Stapersma 25 jaar een bestuursfunctie vervuld bij de en ze is nog steeds een actieve vrijwilliger. Als wijkhoofd stuurt ze de wijkvrijwilligers aan, houdt de gastenlijst van de wijk bij en maakt een verdeling van de gasten wie bij welke activiteit gevraagd kan worden. Jantsje heeft jarenlang als hoofd verpleegkundige meegeholpen op de regio vakantieweek van de Zonnebloem Zuidwest Friesland en zij nam deel in de vakantiecommissie. Gedurende de regio vakantieweek, was zij verantwoordelijk voor de medische zorg en stuurde ze het team verzorgende en verpleegkundigen aan en regelde de nachtdiensten. Jantsje ging ook jaarlijks met de excursieweek van de Provincie Friesland mee. Dit is voor de wat jongere gasten van 45 tot 65 jaar met een beperking. Jantsje bezoekt vanuit een initiatief van de protestantse gemeente in Balk regelmatig dementerende ouderen in tehuizen om contact te krijgen met de bewoners. Als ze kan bereiken dat er een glimlach op hun gezicht verschijnt of een twinkeling in hun ogen, dan is het doel bereikt.De heer Gauke Zijlstra

De heer Gauke Zijlstra (14 april 1941) uit Joure zet zich vanaf het begin van de jaren '70 tot op heden belangeloos in voor tal van uiteenlopende vrijwilligersactiviteiten. De kern spitst zich toe op activiteiten rond kerkelijk werk, natuur(educatie) en mantelzorg. Zijn verdiensten zijn niet onopvallend gebleven. Bij de Protestantse Gemeente Joure is de heer Zijlstra vanaf 1983 vrijwel onafgebroken actief. Gauke is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Museum Joure. Als bevlogen natuurmens en kundig organisator, heeft hij de basis gelegd voor de samenvoeging van de verschillende organisaties tot Museum Joure. Daarnaast heeft hij veel projecten getrokken en in verschillende activiteiten geparticipeerd. De heer Zijlstra was voorzitter van de Stichting Natuur-museum Joure en lid van het bestuur van de Stichting Johannes Hesselhuis. Daarnaast heeft Gauke zich ingezet voor verpleeghuizen, scholen, het CDA en voor verschillende natuurbeheer-organisaties. De heer Zijlstra is ook zeer geïnteresseerd in de geschiedenis. Vanuit die interesse, is hij lid geweest van de projectgroep Rjochtdei. Daarin was hij voorzitter van it Tinkteam van Rjochtdei 2010 en daarna voorzitter van de werkgroep. Verder heeft hij geholpen als adviseur logistiek.


Delen:Bron: Gemeente DFM
Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Om te reageren moet u ingelogd zijn. Login of registreer