College geeft voorkeur aan nieuwe, onderhoudsvriendelijke brug voor Wyldehoarne

Geplaatst: 23-05-2017 20:53|© Foto: JouwJoure.nl


Eén van de voorstellen van het college in de kadernota 2017, is het vervangen van de iconische brug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure. Deze fiets- en voetgangersbrug is aan groot onderhoud toe. De brug is gebouwd in 2008 en met haar grote bogen typerend voor de woonwijk. De constructie blijkt echter niet voldoende duurzaam te zijn, waardoor renovatie nodig is. Met de huidige constructie blijken de kosten hiervan in verhouding hoog te liggen en blijven ook daarna de onderhoudskosten hoog. Om deze hoge kosten te voorkomen, is de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar andere mogelijkheden voor de toekomst van de brug. Hierbij is vooral gekeken naar onderhoudsvriendelijkheid en duurzaam materiaal.
Duurzaam en onderhoudsvriendelijkHet college zet nu in op een zo duurzaam mogelijke oplossing die past bij de woonwijk. Behoud van een brugverbinding tussen de beide wijken staat voorop. De voorkeur gaat uit naar een functionele brug, waarbij de iconische uitstraling niet meer het belangrijkste uitgangspunt is. Het college wil bewoners en gebruikers betrekken bij de keuze van vorm en materiaal van de nieuwe brug, in samenspraak met de ontwerper.

Grondige renovatie van de bestaande brug om hem daarna in stand te kunnen houden, is vanwege de complexe constructie niet aantrekkelijk. Hoge jaarlijkse kosten voor onderhoud blijven dan namelijk nodig.Veiligheid brugUiteraard wordt er voor gezorgd dat de brug ook tot aan de renovatie/vervanging veilig en toegankelijk blijft voor gebruikers. Eén van de wensen vanuit de wijk is dat er verlichting komt bij de brug. Deze wens wordt meegenomen in de uitwerkingsplannen voor de nieuwe brug.Constructie huidige brugDe brug is in 2008 gebouwd op basis van de uitkomst van een prijsvraag. Het ontwerp en de gebruikte materialen door de bouwer, zijn helaas onvoldoende duurzaam gebleken. Delen van de brug zijn daardoor een stuk lastiger in het onderhoud dan voorzien en de brug blijkt te vroeg in een slechte staat te zijn. Door faillissement kan de gemeente de bouwer van de brug hier niet meer op aanspreken. Het resultaat is dat de volledige brug zou moeten worden gestraald en ‘geconserveerd’ door het aanbrengen van een nieuwe, duurzame beschermlaag.Zo’n groot onderhoud kost de gemeente € 240.000,-. De gemeenteraad vond dit bedrag vorig jaar, bij afweging tegen andere noodzakelijke uitgaven, te hoog. Bovendien moet de gemeente daarna nog rekening houden met een hogere, jaarlijkse onderhoudslast dan de nu geraamde € 30.000,-. Daarom is gekeken naar alternatieven, waarbij vooral ook is gekeken naar onderhoudsvriendelijkheid en gebruik van andere materialen.BesluitvormingBesluitvorming over de investering in de brug vindt plaats in de gemeenteraad: 21 juni is de raadscommissievergadering over de voorstellen in de kadernota; 5 juli is de besluitvorming in de gemeenteraad.


Delen:
Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.

Om te reageren moet u ingelogd zijn. Login of registreer